Topos
 

Europa
Bjørn-Henrik Lybeck

available at:

Tronsmo, Fotograleriet / Oslo

Norli Strandgaten, Hordaland Kunstsenter / Bergen

Babel Bok / Trondheim

order at: post@topospublications.com

Noösperics

Erin Sexton

Minerale Relasjoner

Åsne Eldøy

 

The Gravity of a Lake Focused into one Point

Arild Våge Berge